Ballonvaarten RKVV Koewacht

Wat leuk dat u overweegt om via onze clubactie een ballonvaart te kopen!!

Behalve dat het voor u een prachtige ervaring beloofd te worden steunt u hiermee ook de jeugdafdeling van RKVV Koewacht. We gaan deze extra inkomsten gebruiken om er een mooi kamp voor de jeugd van te organiseren van 4 dagen. Met deze actie willen we proberen om de kosten per deelnemer aan het kamp zo laag mogelijk te houden. Op deze manier kunnen er zo veel mogelijk kinderen mee.

We kunnen u een ballonvaart aanbieden waarbij vertrek of landen gepland ligt rondom Koewacht. Uiteraard is dit afhankelijk van windrichting/windkracht en dergelijke. Een aantal dagen voordat de vlucht door gaat wordt er telefonisch besproken of het dan ook uitkomt voor u. Deze vluchten gaan plaats vinden van mei tot en met september 2021.

Opgeven kan op de volgende manier:

Stuur een e-mailtje naar secretarisjz@rkvvkoewacht.nl met onderstaande gegevens:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres om eventueel informatie toe te sturen

Tevens verzoeken we u vriendelijk € 139,00 over te maken op NL73RABO0330416243 t.n.v. RKVV Koewacht o.v.v. ballonvaart. Zet daar voor de zekerheid ook even uw naam bij zodat het gekoppeld kan worden aan de inschrijvingsmail. Als genoemd bedrag is bijgeschreven is de inschrijving pas definitief.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt.

Mochten er nog vragen zijn kan u altijd een mailtje sturen naar bovenstaand mailadres.

Jeugdbestuur RKVV Koewacht.

Maatregelen Corona virus

Beste leden, ouders en verzorgers,

Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat heel Nederland, en ons omliggende landen, in de ban zijn van het Coronavirus.
Naast de reeds van kracht zijnde maatregelen omtrent hygiëne en “wat te doen bij klachten”… neemt de overheid nu drastische maatregelen.

In navolging van de overheid heeft de KNVB het betaald voetbal en het amateurvoetbal afgelast tot en met 31 maart 2020.
RKVV Koewacht heeft, zoals ook andere verenigingen, er voor gekozen om de deuren per direct te sluiten.
Deze maatregel is van kracht voor wedstrijden en voor trainingen!

Wat dit gaat betekenen voor de nabije toekomst is nog ongewis. Zodra hierover wordt beslist zullen wij jullie hierover informeren.

Wij vragen begrip voor bovengenoemde standpunt!
Ervan uitgaande jullie afdoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet,

RKVV Koewacht | Bestuur

Koewacht-Quiz

Op zondagmiddag 9 februari wordt er eenmalig een Koewacht-Quiz georganiseerd op het sportpark “de Berlaer”.
De quiz start omstreeks 13.30 uur en eindigt rond de klok van 16.00 uur.
De vragen gaan deze middag enkel en alleen over Koewacht en hebben betrekking op oa personen, straatnamen en/of gebeurtenissen, recente vragen maar ook vragen uit vroegere tijden… met als rode draad … het 75 jarig jubileum van RKVV Koewacht.

Interesse 

Wilt u een team opgeven, stuur een e-mail naar info@rkvvkoewacht.nl , onder vermelding van:
teamnaam en de namen van de deelnemers (maximaal 4 personen in een team).

De kosten voor deelname bedragen € 10,- per team en dienen voldaan te worden voor aanvang van de quiz.

75 Jaar RKVV Koewacht

Opgericht op 8 Februari 1945… 75 jaar later …tijd voor een feestje…!

Het 75 jarig jubileum vieren we op zaterdag 8 februari 2020 op het sportpark ‘de Berlaer’.
Het programma voor de jubileumdag ziet er als volgt uit:

 • van 15.00 uur – 17.00 uur is er een receptie
 • vanaf 18.00 uur is er een Breugelse maaltijd waarvoor je je kunt opgeven
 • feesten kan vanaf 20.30 uur. Party on Tour zorgt voor spetterend vertier tot 01.00 uur. Er wordt een aparte ruimte voorzien voor diegenen die rustig willen bijpraten met oude bekenden

Ieder is welkom.

Heb je half januari geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een email bericht

Clubshop RKVV Koewacht

Dit seizoen is RKVV Koewacht een langdurige verbintenis aangegaan met een nieuwe kledingleverancier, teamcenter Waasland.

De senioren zijn reeds te aanschouwen in de nieuw aangeschafte kledinglijn. Op termijn wordt deze lijn ook doorgevoerd onder onze junioren leden.

De leverancier heeft speciaal voor leden en andere belangstellenden een productenreeks samengesteld die via de clubshop zijn te bestellen tegen sterk gereduceerde prijzen. Mogelijk te bestellen items zijn oa, hoodies, shirts, trainingspakken, keepers items, etc.

Neem gerust eens een kijkje op: Clubshop RKVV Koewacht

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 5 januari 2020 wordt de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de kantine van RKVV Koewacht, aanvang 15.00 uur.

Iedereen is hierbij van harte welkom!

Mits de weergoden ons gunstig gezind zijn, spelen -traditiegetrouw- de senioren onderling een partijtje voetbal. De senioren dames van DKS’17 zijn eveneens uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De opzet hiervan is vrijblijvend van circa 12.45 uur tot 14.30 uur. Teams kunnen spelen in gemengde vorm of onderling duelleren.

Na de wedstrijd is er gelegenheid tot douchen waarna aansluitend onder het genot van een hapje en een drankje het begin van het nieuwe jaar kan worden ingeluid.

Spelen voor Hanen

2e Kerstdag kan er gekaart, gedart of gebiljart worden voor ‘Hanen’.

Op 26 december as vanaf 13.00 uur is iedereen welkom in de kantine van RKVV Koewacht.

Tot omstreeks 18.00 uur kunnen geïnteresseerden:

 • een kaartje leggen: bieden, met of zonder roem, jokeren;
 • darten of
 • een partijtje topbiljart.

Meerdere spelen zijn natuurlijk mogelijk.

Geen zin om te spelen, kijken kan vanzelfsprekend ook!

De gewonnen prijzen kunnen op 5 januari 2020 tussen 16.00 en 17.30 uur worden afgehaald in de kantine tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Algemene Ledenvergadering 2019

Beste Leden,

Het bestuur van RKVV Koewacht nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering op:

Datum: 29-11-2019
Locatie: Kantine
Aanvang: 21.00 uur

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Presentielijst
 • Vaststellen agenda
 • Ingekomen stukken
 • Verslag
  • Ledenvergadering 11-1-2019
  • Jaarverslag 18/19
  • Financieel verslag seizoen 18/19
  • Verslag kas cie 18/19
  • Goedkeuring verslagen
  • Verkiezing kas cie 19/20
 • Contributie
 • Bestuurswijzigingen
  Kandidaat bestuursleden kunnen worden voorgedragen door het bestuur zelf of door 3 leden van RKVV Koewacht op secretaris@rkvvkoewacht.nl.
  Aanmelden kan tot 28-11-2019
 • Vacature secretaris Dagelijks Bestuur
 • Rondvraag
 • Sluiting

Ervan uitgaande u allen afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur RKVV Koewacht

Jaarverslag Seizoen 2018 / 2019