Nieuws

Obstacle Run 2018

16 juni 2018 organiseert RKVV Koewacht een spectaculaire ‘Obstacle Run’!
– Met medewerking van de commando’s van de militaire basis in Vught –

Op een uitdagend parcours van ca. 13 kilometer rondom het prachtige grensdorp Koewacht, staan ruim 20 spectaculaire hindernissen op alle deelnemers te wachten.

Of je nu jong, oud, een geoefende ‘runner’ bent of je voor de eerste keer wilt meedoen … alles kan !

Meer informatie over de Obstacle Run

Je kan je hier inschrijven

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste Leden,

Het bestuur van RKVV Koewacht nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering op:
Datum: 8-12-2017
Locatie: Kantine
Aanvang: 21.00 uur

Agenda

·         Opening door de voorzitter

·         Presentielijst

·         Vaststellen agenda

·         Ingekomen stukken

·         Verslag

o    Notulen Algemene Leden Vergadering 9-12-2016, bekijk deze hier

o    Jaarverslag 16/17, bekijk deze hier

o    Financieel verslag seizoen 16/17

o    Verslag kas cie 16/17

o    Goedkeuring verslagen

o    Verkiezing kas cie 17/18

·         Bestuurswijzigingen

o    Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn:
–  Django de Vliegher (evenementen cie) 
– Jean Pierre Rietjens (technische cie)
– Dimphy Dubbeldam (financiële cie)
– Boudewijn Bonte (voorzitter)

o    Voortijdig aftredend, niet herkiesbaar, per 1-7-2018:
– Diego de Vliegher (jeugd cie)

Kandidaat bestuursleden kunnen worden voorgedragen door het bestuur zelf of door 3 leden van RKVV Koewacht op secretaris@rkvvkoewacht.nl. Aanmelden kan tot 7-12-2017

·         Vacature secretaris jeugdzaken, per 1-7-2018

·         Contributie

·         Rondvraag

·         Sluiting

Ervan uitgaande u allen afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur RKVV Koewacht