Algemene Ledenvergadering 2019

Beste Leden,

Het bestuur van RKVV Koewacht nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering op:

Datum: 29-11-2019
Locatie: Kantine
Aanvang: 21.00 uur

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Presentielijst
 • Vaststellen agenda
 • Ingekomen stukken
 • Verslag
  • Ledenvergadering 11-1-2019
  • Jaarverslag 18/19
  • Financieel verslag seizoen 18/19
  • Verslag kas cie 18/19
  • Goedkeuring verslagen
  • Verkiezing kas cie 19/20
 • Contributie
 • Bestuurswijzigingen
  Kandidaat bestuursleden kunnen worden voorgedragen door het bestuur zelf of door 3 leden van RKVV Koewacht op secretaris@rkvvkoewacht.nl.
  Aanmelden kan tot 28-11-2019
 • Vacature secretaris Dagelijks Bestuur
 • Rondvraag
 • Sluiting

Ervan uitgaande u allen afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur RKVV Koewacht

Jaarverslag Seizoen 2018 / 2019