Maatregelen Corona virus

Beste leden, ouders en verzorgers,

Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat heel Nederland, en ons omliggende landen, in de ban zijn van het Coronavirus.
Naast de reeds van kracht zijnde maatregelen omtrent hygiëne en “wat te doen bij klachten”… neemt de overheid nu drastische maatregelen.

In navolging van de overheid heeft de KNVB het betaald voetbal en het amateurvoetbal afgelast tot en met 31 maart 2020.
RKVV Koewacht heeft, zoals ook andere verenigingen, er voor gekozen om de deuren per direct te sluiten.
Deze maatregel is van kracht voor wedstrijden en voor trainingen!

Wat dit gaat betekenen voor de nabije toekomst is nog ongewis. Zodra hierover wordt beslist zullen wij jullie hierover informeren.

Wij vragen begrip voor bovengenoemde standpunt!
Ervan uitgaande jullie afdoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet,

RKVV Koewacht | Bestuur