Wedstrijdreglement Obstacle Run 2018

 

 1. Indeling in categorieën:
  • De Organisator deelt de Deelnemer in op basis van leeftijd.
  • Voor deelname aan het Evenement geldt een minimum leeftijd van 5 jaar.
  • Tot en met de leeftijd van 13 jaar wordt het parcours fietsend afgelegd onder begeleiding en dienen hindernissen op de daarvoor bedoelde manier te overwinnen.
  • Begeleiding:

   1. de begeleider dient 18 jaar of ouder te zijn
   2. minimaal 1 begeleider per 4 kinderen en maximaal 4 begeleiders
   3. voor begeleiding is eveneens inschrijving en betaling van inschrijfgeld van toepassing
  • vanaf de leeftijd van 14 jaar dient het uitgezette parcours lopend te worden afgelegd en de hindernissen op de daarvoor bedoelde manier te overwinnen
  • de leeftijd op 16 juni 2018 is bepalend voor de categorie- indeling
  • indien de Deelnemer de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wordt deze ingedeeld bij de Volwassenen en dient de Deelnemer aan te geven deel te nemen als recreant of als competitieve deelnemer
 2. De lengte van het parcours bedraagt 16 km met daarin verwerkt 23 objecten. Het parcours wordt aangegeven door rood/wit tape en bewegwijzerd met gele pijltjes borden.
 3. De start en aankomst zijn op het terrein van RKVV Koewacht.
 4. Deelnemers dienen de instructies strikt op te volgen van de Organisator.
 5. De competitieve Deelnemers dragen een genummerd hesje dat de Organisator hen verstrekt heeft en hebben voorrang op de Recreanten bij het overwinnen van de hindernissen daar waar de mogelijkheid zich voordoet en te bepalen door de Organisator in deze vertegenwoordigd door de personen die bij de hindernissen gepositioneerd zijn.
 6. Het maximaal aantal competitieve Deelnemers is 750 personen en wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt dit op de website kenbaar gemaakt.
 7. De hindernissen zijn dusdanig van opzet dat ze snel genomen kunnen worden. Het aantal pogingen om de hindernissen te overwinnen is vrij, tenzij het dusdanig oponthoud veroorzaakt dat het ordelijk verloop verstoord dreigt te worden.
 8. Het gebruik van hulpmiddelen is niet toegestaan.
 9. Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat het lopen over oneffen terreinen, door bossen, zand- en fietspaden risico’s met zich mee kan brengen.
 10. Het te dragen tenue is vrij echter de Organisator adviseert stevig schoeisel met profiel te dragen, lange broek en een stevig shirt.
  De Organisator raadt het dragen van ringen en sieraden af.
  De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties.
  De Deelnemer wordt erop gewezen dat deze niet door de Organisator worden bewaakt.
 11. Tijdsregistratie vindt plaats bij de competitieve Deelnemers middels het noteren van de start- en de finishtijd. Bij het nemen van de hindernissen wordt niet aan tijdsregistratie gedaan. Tijdsregistratie wordt gezien als een service aan de Deelnemers waar geen rechten aan ontleend kunnen worden en waar geen prijzen aan verbonden zijn.
 12. Per inschrijving wordt een inschrijfnummer verstrekt. Een inschrijving kan meerdere Deelnemers bevatten. De finish tijd van de laatste Deelnemer van die inschrijving geldt als finish tijd voor het desbetreffende inschrijfnummer.
 13. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of op grond van medische overwegingen. Het opzettelijk hinderen van andere Deelnemers is niet toegestaan.
 14. Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten inlopende Deelnemers vrije doorgang verlenen.
 15. De Organisator is gerechtigd de starttijd van de Deelnemers te bepalen. De Organisator start om 17 uur met het afbreken van de hindernissen.
 16. Het zich laten begeleiden door anderen dan die als begeleider(s) zijn opgegeven bij het inschrijfformulier is op het parcours niet toegestaan.
 17. Deelnemers die het parcours voor het einde verlaten, dienen zich af te melden bij de Organisator in deze vertegenwoordigd door het wedstrijdsecretariaat dat zich bevindt bij de start/aankomst op het terrein van RKVV Koewacht.
 18. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en -tekens, blijven ook tijden het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.