Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste Leden,

Het bestuur van RKVV Koewacht nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering op:
Datum: 8-12-2017
Locatie: Kantine
Aanvang: 21.00 uur

Agenda

·         Opening door de voorzitter

·         Presentielijst

·         Vaststellen agenda

·         Ingekomen stukken

·         Verslag

o    Notulen Algemene Leden Vergadering 9-12-2016, bekijk deze hier

o    Jaarverslag 16/17, bekijk deze hier

o    Financieel verslag seizoen 16/17

o    Verslag kas cie 16/17

o    Goedkeuring verslagen

o    Verkiezing kas cie 17/18

·         Bestuurswijzigingen

o    Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn:
–  Django de Vliegher (evenementen cie) 
– Jean Pierre Rietjens (technische cie)
– Dimphy Dubbeldam (financiële cie)
– Boudewijn Bonte (voorzitter)

o    Voortijdig aftredend, niet herkiesbaar, per 1-7-2018:
– Diego de Vliegher (jeugd cie)

Kandidaat bestuursleden kunnen worden voorgedragen door het bestuur zelf of door 3 leden van RKVV Koewacht op secretaris@rkvvkoewacht.nl. Aanmelden kan tot 7-12-2017

·         Vacature secretaris jeugdzaken, per 1-7-2018

·         Contributie

·         Rondvraag

·         Sluiting

Ervan uitgaande u allen afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur RKVV Koewacht